Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Hitta på sidan

 • Vårt dataskyddsarbete

  För att vi på Stockholmsmässan ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Det är viktigt för oss att du som berörs känner dig trygg med hur vi hanterar dina och andras personuppgifter.

  I vår dataskyddspolicy beskriver vi bland annat vilka typer av personuppgifter vi behandlar och hur länge vi sparar dem.

  Vill du veta ifall vi har några personuppgifter lagrade om dig? Eller har du upptäckt att något är fel i de uppgifter vi har om dig? Via vår dataskyddsservice kan du skicka in en begäran om till exempel rättelse eller radering av dina personuppgifter. Mer information om dina rättigheter hittar du i policyn.

 • Stockholmsmässans dataskyddspolicy

  På Stockholmsmässan värnar vi om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, och hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Med ”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

  Stockholmsmässan behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och -rådets förordning nr 2016/679, även kallad ”GDPR” efter dess engelska namn General Data Protection Regulation).

   

  Personuppgiftsansvarig

  Personuppgiftsansvarig är Stockholmsmässan AB, organisationsnummer 556272-4491, med adress Mässvägen 1, 125 80 Stockholm.

  (För information om behandling av personuppgifter för dig som arbetar på Stockholmsmässan hänvisar vi istället till Stockholmsmässans dataskyddspolicy för anställda respektive konsulter.)

   

  Vilka personuppgifter behandlar Stockholmsmässan?

  Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss. I tabellen nedan har vi beskrivit de vanligaste kategorierna av personuppgifter vi behandlar. Vi samlar in uppgifterna antingen direkt från dig, från våra samarbetspartners och leverantörer eller från allmänt tillgängliga register. Insamlingen kan även ske via digitala kanaler, till exempel i samband med att du besöker någon av våra webbplatser eller använder en mobilapplikation.

  Stockholmsmässan samlar inte in personuppgifter från barn. För att köpa biljetter till våra arrangemang måste du ha fyllt 18 år.

  I vissa fall samlar vi in personuppgifter från dig men där uppgifterna gäller andra personer än du själv. Om du till exempel köper biljett till ett arrangemang kan du i vissa fall köpa namngivna biljetter till fler personer, eller anmäla flera personer till aktiviteter under arrangemanget. Om du är utställare kan du på liknande sätt registrera vilka personer som ska arbeta i din monter, eller anmäla flera kontaktpersoner i din organisation. I dessa fall förutsätter vi att du som förser oss med andras personuppgifter har dessa personers samtycke eller har något annat giltigt skäl till att göra detta. Vi kommer att informera berörda personer om vår personuppgiftsbehandling vid vår första kontakt med dem.

  Din roll

  Exempel på personuppgifter vi behandlar

  Publik besökare på arrangemang öppna för allmänheten

  Namn, kontaktuppgifter, köp- och besökshistorik

  Fackbesökare på arrangemang ej öppna för allmänheten

  Namn, befattning, kön, företag/organisation, kontaktuppgifter, intresseområden, köp- och besökshistorik

  Deltagare i tävlingar och undersökningar, prenumeranter på nyhetsbrev

  Namn, kontaktuppgifter

  Utställare

  Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, köphistorik, dialoghistorik

  Arrangör

  Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, köphistorik, dialoghistorik

  Monterbyggare

  Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, köphistorik, dialoghistorik

  Samarbetspartner

  Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, dialoghistorik

  Leverantör