Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Foto:Jens Reiterer

Nordbyggs rundabordssamtal: En podcast med konkreta idéer och visioner om framtidens livsmiljöer

Lyssna på Nordbyggs Peter Söderberg i en framtidsspaning med Fredrik Drotte, Upplands Väsby kommun, Tommy Lenberg, Byggherrarna och Lisa Deurell, arkitekt och debattör. Diskussionen bjöd på idéer och visioner kring bland annat kompetensförsörjning, stadsplanering och digitalisering.

Lyssna på podcasten här

Nordbyggs senaste rundabordssamtal fördes med utgångspunkt från läget hösten 2016 och med sikte på 2018. Det är året då nästa upplaga av Nordbygg äger rum, liksom valet till riksdag, landsting och kommuner.

I denna framtidsspaning medverkade tre medlemmar i Nordbyggs expertpanel: Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef i Upplands Väsby, Tommy Lenberg, VD på Byggherrarna samt Lisa Deurell, arkitekt och debattör.

Samtalet leddes av Nordbyggs projektchef Peter Söderberg och kom att kretsa mycket kring bostadskrisen. Här konstaterade deltagarna att denna förtonande fråga hänger tätt samman med finansiering, regelsystem och hållbar stadsplanering – inklusive infrastruktur och trafiksystem.

Använda befintliga beståndet
Fredrik Drotte framhöll att lösningen på bostadskrisen inte enbart handlar om nyproduktion.
– En stor del av lösningen liggeri att hitta nya innovativa sätt att bättre använda det befintliga beståndet.

Ett exempel är Sollentunahems projekt där villaägare via kommunen upplåter delar av sina bostäder till flyktingar som fått uppehållstillstånd.
– Det finns bra möjligheter att förtäta i våra villaområden utan att få negativa effekter. Här kan antalet byggrätter ökas på i detaljplanerna, menade Lisa Deurell som skrivit en rapport om just denna möjlighet.

Kompetensförsörjning
– För att klara bostadskrisen behöver vi både mer arbetskraft till nybyggnation och renovering, men även helt ny kompetens för att hantera utvecklingen som sker inom digitalisering, menade

Tommy Lenberg, och fortsatte:
– För att locka fler och även nya kompetenser till samhällsbyggnadssektorn måste vi dels visa upp hur spännande vår bransch är, dels hitta helt nya lösningar för snabbutbildningar. Vi kan inte vänta på att det ordinarie utbildningssystemet ska leverera arbetskraften.

Samarbete över gränser
För att effektivisera och utveckla byggprocessen pekade deltagarna på möjligheter att utveckla nya typer av och gränsöverskridande samarbeten. Certifierade arkitekter skulle till exempel kunna ta över kommuners bygglovshantering och auktoriserade byggherrar kunde själva få ta ansvar för delar av planeringsprocessen under kommunal översyn.

Fler spaningar
Nordbyggs framtidsspanare kommer att fortsätta följa och bevaka branschens nyckelfrågor. Nästa Nordbygg äger rum i april 2018, ett knappt halvår innan valet. Till mässan planeras inslag om framtidens livsmiljöer och en byggpolitisk debatt. Men redan under Samhällsbyggarenan i Almedalen 2017 kommer nya spaningar att äga rum. Då kommer även branschens aktörer att lyfta samhällsbyggnadsfrågorna med sikte på valet.

Läs en längre version av texten här

För mer information besök www.nordbygg.se eller kontakta:
Peter Söderberg, projektchef, peter.soderberg@stockholmsmassan.se, 08-749 43 93
Catarina Oscarsson, pressansvarig, catarina.oscarsson@stockholmsmassan.se, 08-749 43 66