Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Smarta vägar till lönsammare fastighet

På Fastighetsfokus VVS erbjuder ledande tillverkare av VVS-produkter fastighetsägare, förvaltare, installatörer och konsulter en möjlighet att komma i kontakt med det senaste inom VVS-produkter på ett enkelt och informellt sätt. Detta kommer att ske under två dagar, 5 april i Göteborg och 6 april i Linköping.

Det blir ett intressant program med både föredrag och en utställning.
– Att välja rätt VVS-produkter är en underskattad möjlighet för att göra installationer på ett kostnadseffektivt sätt. Med medvetna val kan man sänka energikostnader, minska vattenförbrukning och förhindra vattenskador, säger VVS-Fabrikanternas Råds vd Anders Mårtensson.

Cecilia Bengtsson, global miljöchef på Volvo Group Real Estate kommer att lyfta metoder och ge goda exempel på effektivare energianvändning i industrifastigheter.
– Det är av stor vikt att utbyta erfarenheter i hur man arbetar med energieffektiviseringar och hur man får hela verksamheten delaktig. Energi är ett ämne som engagerar många, men det kan bli ett ensamt arbete på varje enskild site och då är det värdefullt att träffa andra och dela med sig av tips och tricks för hur man skall hitta nya besparingsmöjligheter.

I Linköping kommer Patrik Rosengren, försäljningschef på IMI Hydronic Enegineering att vara med och diskutera kring att ”ta kontroll över ditt värme och kylsystem”.

Hela programmet för Göteborg 5 april hittar du här.
Hela programmet för Linköping 6 april hittar du här.

Evenemanget arrangeras gemensamt av VVS-fabrikanternas Råd och Stockholmsmässans Nordbygg.

För mer information besök www.fastighetsfokusvvs.se eller kontakta:
Anders Mårtensson, VVS-fabrikanternas Råd
anders@vvsfabrikanterna.se, 08 24 14 86

Margaretha Karlsson, Operativ projektledare Nordbygg
margaretha.karlsson@stockholmsmassan.se, 08 749 44 38