Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Hållbar samhällsbyggnad kräver människan i centrum

Debatten inom samhällsbyggnad handlar ibland om övergripande frågor som många människor har svårt att ta till sig. När den svenska byggsektorns aktörer möts i Almedalen nästa vecka är en tydlig ambition att mer än tidigare vrida fokus mot individen.

- Jag skulle kunna säga att det övergripande temat för året är människan i centrum säger, Peter Söderberg, projektchef på Nordbygg.

I vanlig ordning är ett brett spektrum av företag och organisationer på plats i Samhällsbyggnadsarenan i Almedalen med programpunkter som spänner över ett stort antal områden. Bland dem Installatörsföretagen, IG Passivhus, TMF, White, WSP och Lunds universitet.

Omfattande seminarieprogram
Miljöaspekterna genomsyrar, men även förtätning och kompetensfrågan har tagit plats i seminarieprogrammet. Ambitionen i flera av dem är att utgå från den enskilda människan.

Så kommer exempelvis TMF, Trä och Möbelföretagen att tillsammans med Obos och Boklok att prata om förtätning utifrån de boendes krav och önskemål.

IG Passivhus deltar på Samhällsbyggnadsarenan med flera seminarier.

Ett av dem har ett kommunalt fokus och diskutera hur passivhus kan bidra till hållbar stadsutveckling.

- Här i Almedalen kommer vi att prata om hållbarhet, kvalitetssäkring och utveckling, säger Simone Kreutzer, vd på IG Passivhus Sverige.

Nödvändig karriärväxling och smarta städer
Installationsföretagen sätter fingret på nödvändigheten att öppna upp för karriärväxling. Det kan vara ett sätt att råda bot på den kompetensbrist som branschen lider av.

- Vi vill diskutera vilka hinder som behöver övervinnas och vilken samhällsnytta vi uppnår om vi gör det enklare att byta yrkeskarriär mitt i livet, säger Jens Albrektsson, chef kompetens och utbildning, Installatörsföretagen

På temat ”Världens smartaste stad” berättar Christian Wictorin, Chef Smart City & Digital Strategy, WSP Sverige om möjligheterna i framtidens uppkopplade städer.

- Det viktiga med den smarta staden är att den utgår ifrån människorna där tekniken är en möjliggörare för att skapa det framtida hållbara samhället, säger han.

För mer information besök www.nordbygg.se eller kontakta:
Peter Söderberg, projektchef, peter.soderberg@stockholmsmassan.se, 08-749 43 93