Hållbarhet

Hållbarhet handlar om att ta hänsyn både till nuvarande och framtida generationers behov, och att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet.

vi skapar möten som för människan och samhället framåt

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 20121, en internationell standard för hållbarhet vid evenemang. Genom certifieringen kan Stockholmsmässan påverka och bidra till en mer hållbar mötesindustri.

ikon med en jordglob i botten, människor och träd som symboliserar våra fokusområden på stockholmsmässan

VÅRA fokusområden

Stockholmsmässans hållbarhetsarbete bedrivs utifrån tre fokusområden: social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och affärsmässig hållbarhet.

FNs Globala målen med tre olika kuber i rött, orange och blått

Globala målen

Som Nordens största mötesplats är hållbarhet en naturlig del av vår verksamhet. Vi arbetar enligt FN:s Agenda 2030 och har identifierat tre mål som är prioriterade för Stockholmsmässan.

grön ikon för ISO-certifiering med lila bakgrund

iso-certifiering

Vi är ISO-certifierade enligt den internationella standarden för hållbarhet vid evenemang.

grafisk bild på människor i rörelse med logon net zero carbon events

Net zero carbon events

Stockholmsmässan är ansluten Net Zero Carbon Events – ett globalt branschinitiativ för att hantera klimatförändringar.

entrén till Stockholmsmässan med bilar som rör sig och står parkerade utanför ingången. I vänstra hörnet syns ett emblem med texten Shore Certified Safe Exhibition.

Shore-certifiering

Stockholmsmässan visar vägen framåt för mötesindustrin – fortsatt SHORE-certifierade inom hög internationell säkerhetsklass.

På bild syns en monter som är gjord av designstudion Contem av återbrukat material från mässan Formex

Återbruk

Stockholmsmässan arbetar långsiktigt med olika former av återbruksprojekt. Alla mässor, möten och kongresser i vår regi ska göra stort intryck och lämna litet avtryck.

harry plotter är robotplotter på stockholmsmässan och ritar ut alla monterytor inför en mässa

Harry Plotter

Stockholmsmässans robotplotter Harry Plotter har i uppgift att rita ut monterplaceringar inför mässor.

krukor med luktärter av toarullar med skylt för hållbarhetsdagarna

HÅLLBARHETS-DAGARNA

Vi genomför årligen Hållbarhetsdagarna och bjuder in medarbetarna för att öka kunskapen om företagets hållbarhetsarbete och inspirera till nya hållbarhetsinitiativ.

logo för sustainable meet stockholm

Sustainable Meet Stockholm

Ett samverkansprojekt för att sätta Stockholm på kartan som den självklara destinationen för hållbara möten.

Vår hållbarhetspolicy

Vi har från våra ägare, Stockholm Stad, uppdraget att sälja och marknadsföra Stockholm som en av Europas främsta mötesplatser. I uppdraget ingår även att stärka konkurrenskraften för företagsnäringen i regionen. För att klara vårt uppdrag måste vi bedriva verksamheten på ett, för människan och samhället, hållbart sätt.

Till Stockholmsmässans hållbarhetspolicy

så bidrar vi: 

1. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 20121, en internationell standard för hållbarhet vid evenemang. Genom certifieringen kan Stockholmsmässan påverka och bidra till en mer hållbar mötesindustri.

2. Vi har klimatneutral el, fjärrkyla, gas och diesel.

3. Majoriteten av våra fordon är elektriska.

4. Stockholmsmässan respekterar mänskliga rättigheter och internationella konventioner. Vårt mål är en jämställd arbetsmiljö med mångfald och inkludering samt goda arbetsvillkor, där diskriminering inte får förekomma.

5. Vi har nolltolerans mot mutor och korruption och vi ska agera affärsetiskt i alla relationer.

6. Stockholmsmässan stödjer Agenda 2030 och FNs Globala målen.

hållbara tips för utställare

Här har vi samlat tips på saker som kan vara bra att tänka på inför ditt mässdeltagande här på Stockholmsmässan.