Parkering

Vi har sammanlagt 2 000 parkeringsplatser i vårt garage och på de öppna parkeringarna runt Stockholmsmässan. Utöver dessa finns cirka 300 parkeringsplatser i närområdet. Vid större mässor kan vi även erbjuda ytterligare 700 parkeringsplatser på Älvsjö IP:s grusplaner.

person som bär gul väst och hänvisar till parkeringen

parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vi har cirka 25 parkeringsplatser reserverade för dig som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du hittar dessa platser i garaget vid P1, utanför hotellet Scandic Talk och vid östra entrén. Självklart gäller parkeringstillståndet även övriga parkeringsplatser. 

MC-parkering

CYKELparkering

Cykelparkering finns mittemot fontänen vid Stockholmsmässans huvudentré. I pendeltågsbacken, intill Älvsjö Station, finns flera cykeIställ. I anslutning till pendeltågsstationen finns även cykelgarage och cykelboxar.

Avgift

Du betalar enklast med betalapparna Betala P, EasyPark eller Parkster. Områdeskoden anges tydligt vid respektive parkeringsområde.
Ladda ner appen Betala P här.
– I garaget kostar det 60 kr/timme eller 170 kr/dag fram till kl 8.00
– Utomhus kostar det 50 kr/timme eller 150 kr/dag fram till kl 8.00

Utöver ovanstående avgifter kan en transaktionsavgift tillkomma beroende på vilken app och avtal du har. Våra betalautomater tar även kort.

Här kan du ladda elbilen

Vi har 24 st laddplatser för dig som kommer med elbil. Dessa hittar du vid infarten P2 i garaget. Fler publika laddplatser finns vid Älvsjö idrottsplats infartsparkering, cirka 450 meter från Stockholmsmässans huvudentré. Laddningen är kostnadsfri, och ni betalar enbart ordinarie parkeringstaxa. Den el som Stockholm Parkering har i sina laddplatser är märkt med bra miljöval och kommer från förnybara källor.

Parkering för utställare

Under in- och utflytt finns möjlighet för utställare med giltig parkeringsbiljett att parkera utan kostnad. Parkeringsbiljett hämtas ut i grindstugan eller i informationsdisken.

OBS. Parkering med denna biljett gäller endast på Stockholmsmässans parkeringsytor som drivs av parkeringsoperatören Stockholm Stads Parkering AB. Utställare ansvarar för att kontrollera skyltning eller områdeskod i app.

bild på karta över parkeringsytor på Stockholmsmässan samt var du kan ladda din elbil

Karta parkering

Här är en översiktskarta med alla parkeringsmöjligheter som finns i anslutning till Stockholmsmässans anläggning.