Ackreditering

Eftersom nyhets- och medieflödet ständigt förändras och det uppkommer nya mediekanaler, innebär det att vi ständigt ser över våra kriterier för pressackreditering. Detta betyder att du som tidigare fått ackreditering inte är garanterad att få det till kommande mässa.

journalist som tittar på sin mobil
på bild syns tre personer som pratar med varandra och har en intensiv diskussion

Riktlinjer för pressackreditering

Du som har journalistiska uppdrag på Stockholmsmässans mässor och övriga event kan ackreditera dig. Detta gäller även dig som är fotograf eller har ett stort antal följare i sociala medier. Ackrediteringen är personlig och i din ansökan behöver du ange vart vi kommer kunna följa upp ditt arbete.

På begäran av våra utställare och samarbetspartners ackrediterar vi inte annonsförsäljare, PR-konsulter eller andra som inte arbetar redaktionellt.

Pressackrediteringen öppnar två månader innan mässan.